"with a tube" — Słownik kolokacji angielskich

with a tube kolokacja
Popularniejsza odmiana: with tubes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z rurą
  1. with przyimek + tube rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Behind her is a young man with a tube up his nose.

    Podobne kolokacje: