"with Celebrities" — Słownik kolokacji angielskich

with Celebrities kolokacja
Popularniejsza odmiana: with celebrities
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z Sławami
  1. with przyimek + celebrity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Without his full attention, it was able to rest on its association with celebrity.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo