"wipe from one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wytarcie z czyjś oczy
  1. wipe czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I let them fall, and put up the back of a hand to wipe the water from my eyes.

    Podobne kolokacje: