"wioska" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wioska" po polsku

wioska

Wieś na sprzedaż Popularna wieś letniskowa
rzeczownik
 1. village ****
  • wieś, wioska [COUNTABLE]
   They will reach the village in about 20 minutes. (Oni dotrą do wioski za około 20 minut.)
   The lights of the village were visible to the left. (Światła wioski były widoczne po lewej.)
   I will go to the village with you. (Pójdę do wioski z tobą.)
 2. hamlet *
  • osada, wioska
   Two hundred years ago, this city was only a small hamlet. (Dwieście lat temu, to miasto było zaledwie małą osadą.)
 3. thorp , także: thorpe
 4. clachan

powered by  eTutor logo