"winning season" — Słownik kolokacji angielskich

winning season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wygrywając porę roku
  1. winning przymiotnik + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Until this season, they had two winning seasons in 28 years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo