"window alcove" — Słownik kolokacji angielskich

window alcove kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): alkowa okna
  1. window rzeczownik + alcove rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Then - I heard a cough, and that young doctor, Meryl, came out of the window alcove.

    Podobne kolokacje: