"win several money" — Słownik kolokacji angielskich

win several money kolokacja
Popularniejsza odmiana: win money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wygrywać kilka pieniądze
  1. win czasownik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Never won much money, but enough to keep her playing card.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo