"win after the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wygraj po sezonie
  1. win czasownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Penn State won the award after the 2009 season for a record 28th time and the second consecutive year.