"wieśniak" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wieśniak" po polsku

wieśniak

rzeczownik
 1. peasant **
  • chłop, wieśniak, włościanin [policzalny]
   He was responsible for organizing a peasant revolt in South America. (Był odpowiedzialny za organizowanie buntu chłopskiego w Ameryce Południowej.)
 2. villager *
  • mieszkaniec wsi, wieśniak [policzalny]
   An old villager came to town to buy a suit. (Stary wieśniak przybył do miasta, żeby kupić garnitur.)
   Despite being such a rich man, he lives like a villager. (Pomimo, że jest tak bogaty, mieszka jak wieśniak.)
 3. yahoo
  • prymityw, wieśniak, burak, prostak, cham British English potocznie
   Anyways, we're walking back to the car, and this yahoo starts jawing at me. (W każdym razie, wracaliśmy do samochodu, i ten prymityw zaczął coś do mnie mówić.)
   I am not explaining anything to a yahoo like you. (Nie mam zamiaru niczego wyjaśniać takiemu prostakowi jak ty.)
 4. redneck
 5. rube
 6. bumpkin
 7. hillbilly , hilljack
  • wieśniak (zwłaszcza mieszkający daleko w lasach lub górach) American English obraźliwie
   Thoreau is one of those who pioneered the style of living today associated with hillbillies. (Thoreau jest jednym z tych, którzy przetarli szlaki dla stylu życia dziś często kojarzonego z wieśniakami.)
 8. cottager  
 9. yokel
 10. colone  
 11. fellah
  • chłop, wieśniak (w krajach arabskich)
 12. ryot
 13. bushwhacker
 14. country Jake
 15. rustic
 16. bama , także: 'bama
 17. culchie
 18. jerb slang  
 19. shitkicker
 20. woolly-back
 21. joskin
 22. apple-knocker American English potocznie

Powiązane zwroty — "wieśniak"

rzeczownik
wieś = village +5 znaczeń
wioska = hamlet +2 znaczenia
przymiotnik
wiejski = rural +7 znaczeń

powered by  eTutor logo