"wide stage" — Słownik kolokacji angielskich

wide stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szeroka scena
  1. wide przymiotnik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It has a wide stage with green rooms and a board room to conduct official meetings of the institute.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo