"wide shadow" — Słownik kolokacji angielskich

wide shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szeroki cień
  1. wide przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Big white canvas parasols had been opened, throwing wide shadows across the grass.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo