Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wide public" — Słownik kolokacji angielskich

wide public kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szerocy ludzie
  1. wide przymiotnik + public rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Does she mind that he is not known by a wider public?

powered by  eTutor logo