"wide brush" — Słownik kolokacji angielskich

wide brush kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szeroka szczotka
  1. wide przymiotnik + brush rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It was too easy, as not only an explorer but a military man, to sometimes paint all opponents with the same wide brush.

    Podobne kolokacje: