"whole image" — Słownik kolokacji angielskich

whole image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cały obraz
  1. whole przymiotnik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Just wanted someone to switch the whole image off and wipe the memory clean.

    Podobne kolokacje: