"white-haired woman" — Słownik kolokacji angielskich

white-haired woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): siwowłosa kobieta
  1. white-haired przymiotnik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The white-haired woman turned completely around and looked toward her son.

    Podobne kolokacje:

podobne do "white-haired woman" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "white-haired woman" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik