"white-faced woman" — Słownik kolokacji angielskich

white-faced woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobladła kobieta
  1. white-faced przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The woman, white-faced, looked at her, her mouth working, nothing coming out, then: "Oh, my God."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo