"white tube" — Słownik kolokacji angielskich

white tube kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biała rura
  1. white przymiotnik + tube rzeczownik
    Luźna kolokacja

    As he spoke, Harry drew forth a small white tube that looked like the half of a cigarette.

    Podobne kolokacje: