"white dog" — Słownik kolokacji angielskich

white dog kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biały pies
  1. white przymiotnik + dog rzeczownik
    Silna kolokacja

    He looked down and saw a little white dog with a black spot over one eye.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo