"while women" — Słownik kolokacji angielskich

while women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podczas gdy kobiety
  1. while przyimek + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    On average, men work 49 hours a week while women, who are more likely to have part-time jobs, average 42.

    Podobne kolokacje: