"weto ludowe" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "weto ludowe" po polsku — Słownik angielsko-polski

"weto ludowe" — Słownik kolokacji angielskich

popular referendum kolokacja
  1. popular przymiotnik + referendum rzeczownik = weto ludowe
    Silna kolokacja

    The law was upheld by popular referendum in November 2012.