"well-known book" — Słownik kolokacji angielskich

well-known book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słynna książka
  1. well-known przymiotnik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "Clifford" is an animated feature based on the well-known books about a big red dog.

    Podobne kolokacje:

podobne do "well-known book" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "well-known book" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przymiotnik
rzeczownik