"well-illustrated book" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dobrze zilustrowana książka
  1. well-illustrated przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    N Map A small, well-stocked bookshop in the Hotel Mandovi lobby, with plenty of well-illustrated books on Goa.

    Podobne kolokacje:

podobne do "well-illustrated book" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "well-illustrated book" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik