ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"well in one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

well in one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dobrze w czyjś oczy
  1. well czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But before she did, Will saw more tears welling in her eyes.

    Podobne kolokacje: