"welded together" — Słownik kolokacji angielskich

welded together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zespawany
  1. weld czasownik + together przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The entire community was also welded together by two other elements.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo