"weigh about several tons" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): waż o kilku tonach
  1. weigh czasownik + ton rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Is over 5 meters tall and weighs about 21 tons.

    Podobne kolokacje: