"weekend sport" — Słownik kolokacji angielskich

weekend sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport weekendowy
  1. weekend rzeczownik + sport rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A full preview of the island's weekend sport.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo