BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"weather picture" — Słownik kolokacji angielskich

weather picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz meteorologiczny
  1. weather rzeczownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Mr. Padilla was taking weather pictures in front of the store when the roof collapsed.

powered by  eTutor logo