"wear wristbands" — Słownik kolokacji angielskich

wear wristbands kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś frotki
  1. wear czasownik + wristband rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Some women who wore wristbands to stimulate their acupressure points reported discomfort in the area, Matthews says.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo