"wear undergarments" — Słownik kolokacji angielskich

wear undergarments kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś sztuki bielizny
  1. wear czasownik + undergarment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Slipping out from under the covers, she found she was wearing clean undergarments, but nothing else.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo