"wear the suit" — Słownik kolokacji angielskich

wear the suit kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear a suit
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś garnitur
  1. wear czasownik + suit rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He had a man with him wearing a dark suit.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo