BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"wear the medal" — Słownik kolokacji angielskich

wear the medal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znieś medal
  1. wear czasownik + medal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He is authorized to wear the medal with his awards.

powered by  eTutor logo