"wear sweatshirts" — Słownik kolokacji angielskich

wear sweatshirts kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear a sweatshirt
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś bluzy sportowe
  1. wear czasownik + sweatshirt rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She was the high school student not wearing a sweatshirt.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo