"wear sweats" — Słownik kolokacji angielskich

wear sweats kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zużyj poty
  1. wear czasownik + sweat rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But his body language is so casual, he may as well be wearing sweats.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo