"wear sweatpants" — Słownik kolokacji angielskich

wear sweatpants kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odzież sweatpants
  1. wear czasownik + sweatpants rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "But where does it say that he has to wear bandannas and sweatpants all the time?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo