"wear suspenders" — Słownik kolokacji angielskich

wear suspenders kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podwiązki odzieży
  1. wear czasownik + suspenders rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The question becomes do you want to wear a belt and suspenders?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo