"wear straps" — Słownik kolokacji angielskich

wear straps kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś pasy
  1. wear czasownik + strap rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Most men were wearing straps?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo