"wear stickers" — Słownik kolokacji angielskich

wear stickers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś naklejki
  1. wear czasownik + sticker rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Others wore decals and stickers of his face on their clothes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo