"wear spectacles" — Słownik kolokacji angielskich

wear spectacles kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś widowiska
  1. wear czasownik + spectacle rzeczownik
    Silna kolokacja

    The man was wearing a white coat and spectacles without any glass in them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo