BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"wear snowshoes" — Słownik kolokacji angielskich

wear snowshoes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś rakiety śnieżne
  1. wear czasownik + snowshoe rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Christie Brinkley and a companion wearing bell-bottoms and snowshoes, below, were spotted zipping by the Pulitzer Fountain opposite the Plaza Hotel.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo