"wear sleeves" — Słownik kolokacji angielskich

wear sleeves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś rękawy
  1. wear czasownik + sleeve rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Poor thing has to wear long sleeves, even in the summer.

podobne do "wear sleeves" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "wear sleeves" po angielsku

idiom

powered by  eTutor logo