"wear skirt" — Słownik kolokacji angielskich

wear skirt kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear a skirt
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spódnica odzieży
  1. wear czasownik + skirt rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It would do you men good to wear a skirt for a day!

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo