"wear skins" — Słownik kolokacji angielskich

wear skins kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear one's skin
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś skóry
  1. wear czasownik + skin rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Everyone in the room was scary, but at least he wasn't wearing someone else's skin.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo