"wear sideburns" — Słownik kolokacji angielskich

wear sideburns kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś bokobrody
  1. wear czasownik + sideburns rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A lean scholarly type wearing sideburns and steel-rimmed glasses, he had been continually twisting around to look out at the moon.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo