"wear scrubs" — Słownik kolokacji angielskich

wear scrubs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś busze
  1. wear czasownik + scrub rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A man wearing green surgical scrubs went flying through the air from around that wall.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo