"wear robe" — Słownik kolokacji angielskich

wear robe kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear a robe
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szata odzieży
  1. wear czasownik + robe rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Inside was the body of a woman wearing a robe.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo