"wear raincoats" — Słownik kolokacji angielskich

wear raincoats kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear a raincoat
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś płaszcze od deszczu
  1. wear czasownik + raincoat rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "No man wants to make love while wearing a raincoat."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo