"wear pinstripes" — Słownik kolokacji angielskich

wear pinstripes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś wąskie prążki
  1. wear czasownik + pinstripe rzeczownik
    Luźna kolokacja

    There is also the question of whether the general, even wearing diplomatic pinstripes, might outshine the commander in chief.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo