"wear pins" — Słownik kolokacji angielskich

wear pins kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear a pin
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś szpilki
  1. wear czasownik + pin rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But by Monday, she added, no one on the housekeeping staff was wearing a pin.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo