"wear petticoats" — Słownik kolokacji angielskich

wear petticoats kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś halki
  1. wear czasownik + petticoat rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In films women always wear petticoats to tear up for such purposes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo