"wear overcoats" — Słownik kolokacji angielskich

wear overcoats kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear an overcoat
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś płaszcze
  1. wear czasownik + overcoat rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It was cold in the hall and people were wearing overcoats.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo